De ISO 14001-norm

 

ISO 14001 zijn, betekent het opzetten van een milieumanagementsysteem in alle onderdelen van het bedrijf.

Ons bedrijf maakt deel uit van het principe van continue verbetering van de milieuprestaties door onze milieueffecten die verband houden met onze activiteiten te beheersen.

Ons bedrijf heeft daarom een ​​milieumanagementsysteem opgezet dat bestaat uit:

- een milieuanalyse om een stand van zaken te maken van onze activiteiten, de regelgeving die daarop van toepassing is en de milieueffecten die ze veroorzaken.

- een milieubeleid dat bestaat uit het streven naar continue verbetering en naleving van milieuwet- en regelgeving.

- de organisatorische middelen, procedures, verantwoordelijkheden om ons milieubeleid te ontwikkelen, implementeren, onderhouden en te verbeteren.

Zo werd Minérale op 20 oktober 2019 gecertificeerd door Vinçotte.

ISO 14001 Minérale SA-norm

Création SIP